Gastles CBS de Grûnslach

Een leuke en leerzame gastles gegeven door Ritske Kleinhuis aan de groep 8 leerlingen van PCBO de Grûnslach te Oudega. Doel de leerlingen kennis te laten maken met de bouw.