Restauratie monumentaal kantoorpand binnenstad

Restauratie monumentaal pand en herindeling tot kantoren pand Zaailand te Leeuwarden