Subsidie energiebesparing

Rijkssubsidie:

Ruim 60 miljoen euro rijkssubsidie voor energiebesparing eigen woning per 15 september 2016. Laat het niet liggen!

Naast de bestaande Friese Energie premie kunnen particuliere woningbezitters vanaf 15 september subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen met de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’. De subsidie wordt verstrekt indien minstens twee verschillende isolerende maatregelen worden toegepast. Bijvoorbeeld: isoleren van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of het aanbrengen van hoogrendementsglas. Daarnaast is er subsidie voor aanvullende maatregelen. 
De subsidie kan vanaf 15 september aangevraagd worden via de website van RVO. 
Meer informatie over de subsidieregeling:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

Friesland subsidie:

UPDATE: november 2016

Het subsidieplafond voor de 'Friese Energiepremie 2016' is bereikt. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen. Het loket is per 11 november 2016 gesloten.

Kijk hierboven voor de nog wel beschikbare Rijkssubsidie.

Inwoners van Fryslân kunnen ook subsidie aanvragen voor het energiezuinig maken van hun woning. Overweegt u bijvoorbeeld spouwmuur-, gevel-, dak- en/of vloerisolatie of hoogrendementsglas vraag dan aan de hand van een offerte subsidie aan. 
http://www.snn.eu/friese-energiepremie2016/
 
Wij helpen u graag met een passende offerte.

 

Bekijk de pdf : Brochure Subsidie Friese Energiepremie 2016.pdf